Χρήσιμη Ορολογία

Τι εννοούμε όταν μιλάμε για «ζωντανή ερμηνεία», «έρευνα που καθοδηγείται από την πρακτική», και «μουσειακό θέατρο»;

Η ζωντανή ερμηνεία είναι ένας ευρύς όρος που χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε ζωντανή αλληλεπίδραση μεταξύ εκπροσώπων μουσείων/χώρων (δηλαδή προσωπικού, εθελοντών, συνεργατών κ.λπ.) και επισκεπτών. Περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες “ζωντανής ιστορίας” (living history) – που κυμαίνονται από ξεναγήσεις, επιδείξεις ειδικών, έως αφήγηση ιστοριών και ερμηνεία σε πρώτο και τρίτο πρόσωπο – αλλά ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για δραστηριότητες όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεατρικές παραστάσεις και εκδηλώσεις.

Η “έρευνα που καθοδηγείται από την πρακτική” (practice-led research) και η “έρευνα που βασίζεται στην πρακτική” ( practice-based research) είναι γενικοί όροι που υποδηλώνουν τη χρήση μη ακαδημαϊκών πρακτικών ως πειραματικών / βιωματικών μεθόδων στο πλαίσιο μιας επιστημονικής έρευνας.

Το Μουσειακό Θέατρο είναι μια μαθησιακή προσέγγιση, μια μορφή εφαρμοσμένου θεάτρου, δημόσιας ιστορίας και μια ερμηνευτική στρατηγική για μουσεία και τόπους πολιτισμικής αναφοράς. Βασίζεται στην ιστορική και μουσειολογική έρευνα και χρησιμοποιεί τη μυθοπλασία  για να επικοινωνήσει ιδέες, γεγονότα και αντιλήψεις. Οι ερμηνευτές/ριες υποδύονται συγκεκριμένους χαρακτήρες – πραγματικούς ή φανταστικούς (βασισμένους σε τεκμηριωμένες υποθέσεις)- σε συγκεκριμένες συνθήκες για να ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να εκτιμήσουν και να κατανοήσουν με άμεσο τρόπο την ιστορία και κάποιες διαστάσεις του μουσειακού περιβάλλοντος.

Το κοινό μπορεί να συναντήσει τους/τις ερμηνευτές/ριες σε συγκεκριμένα σημεία του μουσειακού χώρου ή να τους ακολουθήσει σε μια περιήγηση. Επιπλέον οι επισκέπτες μπορούν να εμπλακούν – κατά βούληση- σε ένα διάλογο με τους χαρακτήρες που υποδύονται οι ερμηνευτές. 

Comments are closed.