Εργαστήρι στην ποιοτική αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου

Πώς αποδεικνύουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεών μας; Η Heterotopia, στα πλαίσια των σεμιναρίων του Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη, παρουσιάζει ένα εργαστήριο για την ποιοτική αξιολόγηση. Η ποιοτική προσέγγιση στην αξιολόγηση του αντίκτυπου κοινωνικών δράσεων  εστιάζει στη διερεύνηση της εμπειρίας των συμμετεχόντων ή/και των ωφελούμενων. Προσφέρει εργαλεία αξιολόγησης που… Continue reading

Επικοινωνιακός σχεδιασμός για εκπαιδευτικά, πολιτιστικά ιδρύματα και φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς

Υποστηρίζουμε την επικοινωνιακή πολιτική των μουσείων και των πολιτιστικών ιδρυμάτων, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναφορικά με το σχεδιασμό, την επικοινωνία και την αξιολόγηση εκδηλώσεων, μουσειακών εκθέσεων ή ακόμα και της συνολικής εικόνας του ιδρύματος, σύμφωνα με τις προσδοκίες του κοινού-στόχου και τη φιλοσοφία των ιδρυμάτων. Η στενή συνεργασία με το μουσείο… Continue reading

Έρευνα επισκεπτών και αξιολόγηση προγραμμάτων προβολής και διάδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ερευνούμε το προφίλ, τις συνήθειες και τις προσδοκίες του κοινού των μουσείων και αναλαμβανουμε την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μουσειακών εκθέσεων κ.α. σε συνεργασία με το μουσείο. Continue reading

Θεματικές εκπομπές

Συγκεντρώνουμε και επιλέγουμε ιστορικό υλικό που συγκροτεί μια θεματική εκπομπή (ή σειρά εκπομπών). Φροντίζουμε ώστε το περιεχόμενο της εκπομπής να ακολουθεί τις σύγχρονες ακαδημαϊκές εξελίξεις και ταυτόχρονα να προκαλεί την περιέργεια του κοινού, να είναι ελκυστικό και εύκολα κατανοητό. Continue reading

Παραγωγή επικοινωνιακών και εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών

Επιμελούμαστε την παραγωγή και χρήση οποιασδήποτε ψηφιακής εφαρμογής επικοινωνιακού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα ψηφιακές αφηγήσεις, ψηφιακά σενάρια, ιστορικούς ψηφιακούς χαρακτήρες, διαδραστικές εφαρμογές, παιχνίδια, ενσωμάτωση κωδικών QR, mixed reality. Continue reading