Επικοινωνιακός σχεδιασμός για εκπαιδευτικά, πολιτιστικά ιδρύματα και φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς

Υποστηρίζουμε την επικοινωνιακή πολιτική των μουσείων και των πολιτιστικών ιδρυμάτων, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναφορικά με το σχεδιασμό, την επικοινωνία και την αξιολόγηση εκδηλώσεων, μουσειακών εκθέσεων ή ακόμα και της συνολικής εικόνας του ιδρύματος, σύμφωνα με τις προσδοκίες του κοινού-στόχου και τη φιλοσοφία των ιδρυμάτων. Η στενή συνεργασία με το μουσείο ή το πολιτιστικό ίδρυμα, η σύγχρονη μουσειολογική έρευνα σε συνδιασμό με την έμφαση στην αποτελεσματική προώθηση διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.