Τι είναι το μουσειακό θέατρο;

Το μουσειακό θέατρο έχει πάνω από 100 χρόνια ιστορίας! Εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία σε κορυφαία μουσεία και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς σε Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Αυστραλία και Βόρεια Ευρώπη. Ως μέσο ερμηνείας, το μουσειακό θέατρο μπορεί να αξιοποιηθεί από μουσεία κάθε είδους (επιστημονικό, λαογραφικό, ιστορικό, τέχνης κλπ).

Σε αυτό το είδος θεάτρου οι ηθοποιοί ζωντανεύουν μια εποχή ενσαρκώνοντας χαρακτήρες, πραγματικούς ή φανταστικούς, που μιλάνε από τη δική τους σκοπιά για την εποχή στην οποία ζουν. Το κοινό μπορεί έτσι να συνομιλήσει μαζί τους σαν να βρίσκεται σε ένα ταξίδι στον χρόνο.

Ως εργαλείο μουσειακής ερμηνείας διευρύνει τις αφηγηματικές δυνατότητες του χώρου, ευθυγραμμίζεται με τους στόχους και τη φιλοσοφία του μουσειακού ιδρύματος ή τόπου πολιτιστικής αναφοράς.

Βασικά του χαρακτηριστικά:

 • Στηρίζεται σε εκτενή ιστορική έρευνα.
 • Συνιστά φορέα ερμηνείας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή των πολιτισμικών πρακτικών, αντιλήψεων και πεποιθήσεων που συναντώνται σε συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια.
 • Παρουσιάζει συγκεκριμένους χαρακτήρες που δρουν σε συγκεκριμένες συνθήκες.
 • Ζωντανεύει τη μουσειακή αφήγηση, παρουσιάζοντας την υπό εξέταση θεματική μέσα από την υποκειμενική οπτική συγκεκριμένων χαρακτήρων.
 • Συμπληρώνει τη μουσειακή ερμηνεία.
 • Απευθύνεται σε όλες τις ομάδες κοινού.
 • Εξυπηρετεί την εκπαιδευτική, ερμηνευτική και επικοινωνιακή πολιτική του μουσείου και εναρμονίζεται με τον εκάστοτε ιδεολογικό, κοινωνικό και πολιτικό του ρόλο.

Για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες τάσεις της μουσειακής ερμηνείας το μουσειακό θέατρο υιοθετεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Επιχειρεί να αναδείξει την πολλαπλότητα των μουσειακών αφηγημάτων και να εμπλέξει κριτικά το κοινό, προσφέροντας ευκαιρίες διαλόγου.
 • Χρησιμοποιείται στην ερμηνεία «δύσκολων» και «ευαίσθητων» θεματικών.
 • Προσαρμόζει το περιεχόμενό του σε διαφορετικές ομάδες κοινού.
 • Αξιοποιεί μια ποικιλία μεθόδων που προέρχονται από τη θεατρική παράδοση.
 • Προσανατολίζεται στην κονστρουκτιβιστική προσέγγιση στη μαθησιακή διαδικασία.
 • Υιοθετεί σύγχρονες ιστορικές προσεγγίσεις, κυρίως την προσέγγιση της κοινωνικής ιστορίας.

Comments are closed.