Δημοσίευση: Interpreting social issues: Museum theatre’s potential for critical engagement

Στο άρθρο παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο “Μουσεία και Εκπαίδευση: μέθοδοι προσέγγισης και ερμηνείας μουσειακών αντικειμένων». Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών που αφορούν την ερμηνεία μουσειακών αντικειμένων και μνημείων για διαφορετικές ομάδες κοινού. Επιστημονική υπέυθυνη της έρευνας ήταν η αν. καθηγήτρια του Παν. Θεσσαλίας Νίκη Νικονάνου και βασική ερευνήτρια η Φωτεινή Βενιέρη, πρόεδρος της Heterotopia. To άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Museum & Society, Μάρτιος 2017.

Nikonanou, Ν. & Venieri, F. 2017, Interpreting social issues: Museum theatre’s protential for critical engagement, Museum & Society, 15, 1, 16-32. On-line: http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/museumsociety/documents/volumes/nikonanou-venieri

Bookmark the permalink.

Comments are closed.