Το συνέδριο με τίτλο Communicating the Past: Museum Theatre and Live Interpretation (ComPast)

  Επικοινωνώντας το παρελθόν: Μουσειακό Θέατρο και Ζωντανή Ερμηνεία: Το πρώτο συνέδριο στην Ελλάδα για το μουσειακό θέατρο πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Μαΐου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τι είναι το μουσειακό θέατρο; Τι σημαίνει ζωντανή ερμηνεία; Μπορεί η μεθοδολογία του μουσειακού θεάτρου να βοηθήσει τα μουσεία να αντιμετωπίσουν ευκολότερα ζητήματα… Continue reading

2017-18 Σεμινάριο: Εισαγωγή στο Μουσειακό Θέατρο

Αυτό το εισαγωγικό σεμινάριο απεθύνεται σε επαγγελματίες των μουσείων, ηθοποιούς και θεατροπαιδαγωγούς, και εστιάζει σε βασικά ζητήματα θεωρίας και πρακτικής του μουσειακού θεάτρου. To σεμινάριο ήταν μια ανάθεση του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ΙCOM Greece) kai υλοποιήθηκε το 2017 στο χώρο του. To 2018 πραγματοποιήθηκε στο Ιστορικό Μουσείο… Continue reading