Παραγωγή επικοινωνιακών και εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών

Επιμελούμαστε την παραγωγή και χρήση οποιασδήποτε ψηφιακής εφαρμογής επικοινωνιακού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα ψηφιακές αφηγήσεις, ψηφιακά σενάρια, ιστορικούς ψηφιακούς χαρακτήρες, διαδραστικές εφαρμογές, παιχνίδια, ενσωμάτωση κωδικών QR, mixed reality.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.