Θεματικές εκπομπές

Συγκεντρώνουμε και επιλέγουμε ιστορικό υλικό που συγκροτεί μια θεματική εκπομπή (ή σειρά εκπομπών). Φροντίζουμε ώστε το περιεχόμενο της εκπομπής να ακολουθεί τις σύγχρονες ακαδημαϊκές εξελίξεις και ταυτόχρονα να προκαλεί την περιέργεια του κοινού, να είναι ελκυστικό και εύκολα κατανοητό.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.