Έρευνα επισκεπτών και αξιολόγηση προγραμμάτων προβολής και διάδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ερευνούμε το προφίλ, τις συνήθειες και τις προσδοκίες του κοινού των μουσείων και αναλαμβανουμε την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μουσειακών εκθέσεων κ.α. σε συνεργασία με το μουσείο.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.