Παιχνίδι ρόλων

Σε ένα παιχνίδι ρόλων οι συμμετέχοντες υποδύονται ρόλους και έρχονται σε επαφή με χαρακτήρες, φανταστικούς ή πραγματικούς, από το παρελθόν. Μπορεί για παράδειγμα να γίνουν οι ένορκοι ενός δικαστηρίου, τα μέλη μιας διπλωματικής αποστολής ή οι κάτοικοι μιας συνοικίας. Μέσα από την αλληλεπίδραση με ιστορικούς χαρακτήρες καλούνται να λάβουν αποφάσεις επαναπροσδιορίζοντας την πιθανή έκβαση ενός ιστορικού γεγονότος.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.