2019-2020: Γνωρίστε τον Κτησίβιο

τεχνολογία και καθημερινότητα στην αρχαία Ελλάδα.

Με αυτό το έργο, η Heterotopia και το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κοτσανά εξερεύνησαν πτυχές της κοινωνικής ιστορίας και τις καθημερινές χρήσεις της τεχνολογίας στην Αλεξάνδρεια τoυ 3ου π.Χ. αιώνα. Η έρευνα (η οποία επικεντρώθηκε στη σύνδεση υφιστάμενων πτυχών της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου μέσω μιας υποκειμενικής ιστορίας) κατέληξε στη δημιουργία ενός πραγματικού ιστορικού χαρακτήρα, του Κτησίβιου, ενός σπουδαίου εφευρέτη της εποχής , ο οποίος αλληλεπιδρούσε με τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες του Μουσείου. Εφαρμόζοντας μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση – αφή, γεύση, όραση και ήχος – το έργο ήταν επίσης ένα πείραμα για την ενσωμάτωση λειτουργικών αντιγράφων (για παράδειγμα μία ύδραυλις που βρίσκεται σε λειτουργία)  σε μια περιπατητική παράσταση στον μουσειακό χώρο. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε ελεύθερες ομάδες κοινού και υλοποιήθηκε  κατά τη χειμερινή περίοδο.

Χρηματοδότες / Συνεργάτες: Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κοτσανά. Με την Ευγενία Παντάζογλου, την Αγάπη Παπουτσάκη, Νικολέττα Δημοπούλου, Λευτέρης Καταχανάς, Δημήτρης Νίκας και Τάσος Τσούκαλης-Δημητριάδης.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.